Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P46 Molekulární genetika rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 8 / 20 (40 %) Učebna: KFR Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x87.5 %
dobrá1x12.5 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano2x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x50 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x87.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x25 %
průměr 1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x12.5 %
přiměrěné3x37.5 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x50 %
průměr 1.75

Vyučující

Fisher Lukáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x62.5 %
spíše ano3x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Fisher Lukáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Fisher Lukáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x25 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x75 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x75 %
spíše ano1x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x12.5 %
průměr 1.14

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x50 %
žena4x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.7x87.5 %
Ph.D.1x12.5 %
průměr 2.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé7x87.5 %
opakovaně1x12.5 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%7x87.5 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x12.5 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x25 %
nadprůměrné4x50 %
průměrné2x25 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x75 %
průměrný2x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x75 %
průměrný2x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Vybrat jiný předmět