Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB140P41 Molekulární biologie

Katedra genetiky a mikrobiologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 86 / 261 (33 %) Učebna: B3 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá33x38.4 %
dobrá43x50 %
průměrná9x10.5 %
špatná1x1.2 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano68x79.1 %
spíše ano14x16.3 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.5 %
průměr 1.19
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x22.1 %
spíše ano32x37.2 %
spíše ne25x29.1 %
rozhodně ne10x11.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x39.5 %
spíše ano40x46.5 %
spíše ne6x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x7 %
průměr 1.65
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x16.5 %
spíše ano45x52.9 %
spíše ne9x10.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x20 %
průměr 1.93
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké45x52.9 %
přiměrěné29x34.1 %
nízké2x2.4 %
nemohu posoudit9x10.6 %
průměr 1.43

Vyučující

Palková Zdena ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x10.6 %
spíše ano44x51.8 %
spíše ne26x30.6 %
rozhodně ne5x5.9 %
nemohu posoudit1x1.2 %
průměr 2.32
Kuthan Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x46.5 %
spíše ano37x43 %
spíše ne7x8.1 %
rozhodně ne2x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Palková Zdena je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano56x65.9 %
spíše ano18x21.2 %
spíše ne3x3.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x9.4 %
průměr 1.31
Kuthan Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano67x77.9 %
spíše ano16x18.6 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.3 %
průměr 1.21
Palková Zdena je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x2.4 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit78x91.8 %
průměr 1.86
Kuthan Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x2.3 %
spíše ano4x4.7 %
spíše ne2x2.3 %
rozhodně ne1x1.2 %
nemohu posoudit77x89.5 %
průměr 2.22
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano56x65.1 %
spíše ano27x31.4 %
spíše ne1x1.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.3 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano81x95.3 %
spíše ano2x2.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x2.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x40.7 %
spíše ano32x37.2 %
spíše ne11x12.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x9.3 %
průměr 1.69

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž13x15.1 %
žena73x84.9 %
průměr 1.85
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.81x94.2 %
Nmgr.4x4.7 %
Ph.D.1x1.2 %
průměr 1.07
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé75x87.2 %
opakovaně11x12.8 %
průměr 1.13
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%60x69.8 %
75 – 50%15x17.4 %
50 – 25%8x9.3 %
méně než 25%3x3.5 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x3.5 %
nadprůměrné14x16.3 %
průměrné68x79.1 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x1.2 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký44x51.2 %
průměrný35x40.7 %
nízký7x8.1 %
průměr 1.57
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký23x26.7 %
průměrný53x61.6 %
nízký10x11.6 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět