Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC250P09A Metody biochemie

Katedra biochemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 28 (50 %) Učebna: CH5 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá8x57.1 %
průměrná6x42.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.43
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano8x57.1 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x28.6 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne4x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne3x21.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné12x85.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.92

Vyučující

Hudeček Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne6x42.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Hudeček Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36
Hudeček Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x21.4 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.63
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano7x50 %
spíše ne2x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x42.9 %
žena8x57.1 %
průměr 1.57
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x7.1 %
nadprůměrné4x28.6 %
průměrné9x64.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x21.4 %
průměrný11x78.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x28.6 %
průměrný8x57.1 %
nízký2x14.3 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět