Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P47Z Matematická geografie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 63 / 147 (43 %) Učebna: VG Termín: Po,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x4.8 %
dobrá23x36.5 %
průměrná28x44.4 %
špatná6x9.5 %
velmi špatná3x4.8 %
průměr 2.73
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x12.7 %
spíše ano25x39.7 %
spíše ne17x27 %
rozhodně ne11x17.5 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 2.51
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x41.3 %
spíše ano29x46 %
spíše ne7x11.1 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x12.7 %
spíše ano16x25.4 %
spíše ne30x47.6 %
rozhodně ne7x11.1 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 2.59
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x9.5 %
spíše ano18x28.6 %
spíše ne27x42.9 %
rozhodně ne7x11.1 %
nemohu posoudit5x7.9 %
průměr 2.6
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké39x61.9 %
přiměrěné19x30.2 %
nízké1x1.6 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 1.36

Vyučující

Kalvoda Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x3.2 %
spíše ano13x20.6 %
spíše ne32x50.8 %
rozhodně ne16x25.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.98
Křížek Marek ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x11.1 %
spíše ano35x55.6 %
spíše ne14x22.2 %
rozhodně ne7x11.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.33
Kalvoda Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x14.3 %
spíše ano27x42.9 %
spíše ne15x23.8 %
rozhodně ne6x9.5 %
nemohu posoudit6x9.5 %
průměr 2.32
Křížek Marek je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x19 %
spíše ano35x55.6 %
spíše ne8x12.7 %
rozhodně ne3x4.8 %
nemohu posoudit5x7.9 %
průměr 2.03
Kalvoda Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x3.2 %
spíše ano9x14.5 %
spíše ne3x4.8 %
rozhodně ne5x8.1 %
nemohu posoudit43x69.4 %
průměr 2.58
Křížek Marek je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x4.8 %
spíše ano14x22.6 %
spíše ne4x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit41x66.1 %
průměr 2.05
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x12.7 %
spíše ano33x52.4 %
spíše ne17x27 %
rozhodně ne1x1.6 %
nemohu posoudit4x6.3 %
průměr 2.19
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano53x84.1 %
spíše ano5x7.9 %
spíše ne1x1.6 %
rozhodně ne2x3.2 %
nemohu posoudit2x3.2 %
průměr 1.21
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x25.4 %
spíše ano28x44.4 %
spíše ne12x19 %
rozhodně ne4x6.3 %
nemohu posoudit3x4.8 %
průměr 2.07

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž33x52.4 %
žena30x47.6 %
průměr 1.48
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.63x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé57x90.5 %
opakovaně6x9.5 %
průměr 1.1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%43x68.3 %
75 – 50%14x22.2 %
50 – 25%6x9.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.41
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x3.2 %
nadprůměrné7x11.1 %
průměrné46x73 %
podprůměrné6x9.5 %
špatné2x3.2 %
průměr 2.98
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x11.1 %
průměrný38x60.3 %
nízký18x28.6 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x7.9 %
průměrný40x63.5 %
nízký18x28.6 %
průměr 2.21
Vybrat jiný předmět