Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C229 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 12 / 273 (4 %) Učebna: LT Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x58.3 %
dobrá3x25 %
průměrná2x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.82
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x25 %
přiměrěné9x75 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Vyučující

Hermann Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne2x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.42
Hermann Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58
Hermann Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x83.3 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano6x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x91.7 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.08
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x50 %
spíše ano3x25 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x25 %
žena9x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x8.3 %
nadprůměrné2x16.7 %
průměrné9x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x50 %
průměrný5x41.7 %
nízký1x8.3 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x75 %
průměrný3x25 %
nízký0x0 %
průměr 1.25
Vybrat jiný předmět