Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240C223 Laboratorní technika

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/4 Z; 6 kr.
Respondentů: 25 / 273 (9 %) Učebna: LT Termín: St,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá20x80 %
dobrá5x20 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x80 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x76 %
spíše ano3x12 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x64 %
spíše ano8x32 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x8 %
přiměrěné18x72 %
nízké3x12 %
nemohu posoudit2x8 %
průměr 2.04

Vyučující

Kotek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x56 %
spíše ano8x32 %
spíše ne2x8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.5
Urbanovský Peter ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano10x50 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 2.26
Kotek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x72 %
spíše ano7x28 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.28
Urbanovský Peter je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.33
Kotek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x36 %
spíše ano5x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x44 %
průměr 1.36
Urbanovský Peter je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano4x16 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x84 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne2x8 %
nemohu posoudit1x4 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x83.3 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x36 %
žena16x64 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.25x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%23x92 %
75 – 50%2x8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x12 %
nadprůměrné4x16 %
průměrné16x64 %
podprůměrné2x8 %
špatné0x0 %
průměr 2.68
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x64 %
průměrný8x32 %
nízký1x4 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký15x60 %
průměrný10x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Vybrat jiný předmět