Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z3 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 31 / 145 (21 %) Učebna: LR Termín: Čt,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x16.1 %
dobrá12x38.7 %
průměrná7x22.6 %
špatná5x16.1 %
velmi špatná2x6.5 %
průměr 2.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x45.2 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.7
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x45.2 %
spíše ano11x35.5 %
spíše ne5x16.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.7
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne6x19.4 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit2x6.5 %
průměr 1.97
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké18x58.1 %
přiměrěné12x38.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.4

Vyučující

Peterková Tereza ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano10x32.3 %
spíše ne16x51.6 %
rozhodně ne5x16.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.84
Peterková Tereza je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x9.7 %
spíše ano20x64.5 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne4x12.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Peterková Tereza je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x22.6 %
spíše ano7x22.6 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne3x9.7 %
nemohu posoudit11x35.5 %
průměr 2.1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x9.7 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne10x32.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.23
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x80.6 %
spíše ano5x16.1 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x51.6 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x58.1 %
žena13x41.9 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.31x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé30x96.8 %
opakovaně1x3.2 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%27x87.1 %
75 – 50%4x12.9 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.13
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x6.5 %
nadprůměrné8x25.8 %
průměrné20x64.5 %
podprůměrné1x3.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký17x54.8 %
průměrný13x41.9 %
nízký1x3.2 %
průměr 1.48
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký18x58.1 %
průměrný10x32.3 %
nízký3x9.7 %
průměr 1.52
Vybrat jiný předmět