Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ350P03Z2 Kartografie

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 7 kr.
Respondentů: 12 / 145 (8 %) Učebna: Z1 Termín: Čt,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x33.3 %
dobrá7x58.3 %
průměrná1x8.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.75
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne4x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano10x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.73
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x8.3 %
spíše ano10x83.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x66.7 %
přiměrěné4x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Vyučující

Hátle Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x50 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Hátle Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x50 %
spíše ano1x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Hátle Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano2x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x58.3 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x83.3 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x66.7 %
spíše ano4x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x58.3 %
žena5x41.7 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.12x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé12x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x75 %
75 – 50%2x16.7 %
50 – 25%1x8.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné0x0 %
průměrné12x100 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x41.7 %
průměrný7x58.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x66.7 %
průměrný4x33.3 %
nízký0x0 %
průměr 1.33
Vybrat jiný předmět