Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P14B Imunologie

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 42 / 175 (24 %) Učebna: B3 Termín: Út,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá17x40.5 %
dobrá22x52.4 %
průměrná2x4.8 %
špatná1x2.4 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.69
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x61.9 %
spíše ano11x26.2 %
spíše ne5x11.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x85.7 %
spíše ano5x11.9 %
spíše ne1x2.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x69 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne2x4.8 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x42.9 %
spíše ano16x38.1 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.5 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké13x31 %
přiměrěné17x40.5 %
nízké1x2.4 %
nemohu posoudit11x26.2 %
průměr 1.61

Vyučující

Brdička Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x42.9 %
spíše ano18x42.9 %
spíše ne4x9.5 %
rozhodně ne2x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Hořejší Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x36.6 %
spíše ano19x46.3 %
spíše ne5x12.2 %
rozhodně ne1x2.4 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.8
Brdička Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x69 %
spíše ano9x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x9.5 %
průměr 1.24
Hořejší Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x63.4 %
spíše ano12x29.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.3 %
průměr 1.32
Brdička Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x16.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x83.3 %
průměr 1
Hořejší Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x14.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x85.4 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x73.8 %
spíše ano10x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.4 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano37x88.1 %
spíše ano2x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.1 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano35x85.4 %
spíše ano6x14.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x21.4 %
žena33x78.6 %
průměr 1.79
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.37x88.1 %
Nmgr.4x9.5 %
Ph.D.1x2.4 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé41x97.6 %
opakovaně1x2.4 %
průměr 1.02
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%27x64.3 %
75 – 50%11x26.2 %
50 – 25%3x7.1 %
méně než 25%1x2.4 %
průměr 1.48
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné13x31 %
průměrné27x64.3 %
podprůměrné2x4.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.74
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký23x54.8 %
průměrný15x35.7 %
nízký4x9.5 %
průměr 1.55
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký18x42.9 %
průměrný22x52.4 %
nízký2x4.8 %
průměr 1.62
Vybrat jiný předmět