Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P18C Historická geografie a kartografie

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 10 / 40 (25 %) Učebna: Z1 Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x20 %
dobrá3x30 %
průměrná2x20 %
špatná2x20 %
velmi špatná1x10 %
průměr 2.7
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano3x30 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.44
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x20 %
přiměrěné8x80 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8

Vyučující

Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne2x20 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.44
Kupková Lucie ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano5x55.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 2
Kučera Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano7x70 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.2
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano3x30 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.63
Kupková Lucie je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x33.3 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x33.3 %
průměr 1.5
Kučera Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.44
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x40 %
průměr 1.67
Kupková Lucie je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x22.2 %
spíše ano3x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x44.4 %
průměr 1.6
Kučera Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x50 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1.38
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano5x50 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne3x30 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.6
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x60 %
spíše ano2x20 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.9x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x90 %
75 – 50%1x10 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné5x50 %
průměrné4x40 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x30 %
průměrný3x30 %
nízký4x40 %
průměr 2.1
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný5x50 %
nízký5x50 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět