Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P04G Historická a stratigrafická geologie

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 23 (83 %) Učebna: VP Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x52.6 %
dobrá8x42.1 %
průměrná1x5.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.53
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x21.1 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.06
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit7x36.8 %
průměr 2.42
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x10.5 %
přiměrěné13x68.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.87

Vyučující

Kraft Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Kraft Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Kraft Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x63.2 %
průměr 1.57
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x94.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.44

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x47.4 %
žena10x52.6 %
průměr 1.53
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.17x89.5 %
Nmgr.2x10.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x84.2 %
75 – 50%3x15.8 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné16x84.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x36.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x42.1 %
průměrný10x52.6 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět