Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P93 Globalizace: procesy, problémy

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 21 / 26 (81 %) Učebna: LR Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x4.8 %
dobrá11x52.4 %
průměrná7x33.3 %
špatná2x9.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne8x38.1 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.29
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x66.7 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano11x52.4 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.62
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x28.6 %
přiměrěné14x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.7

Vyučující

Sýkora Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne7x33.3 %
rozhodně ne3x14.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.43
Novotný Josef ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano12x63.2 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Sýkora Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.5
Novotný Josef je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano7x35 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Sýkora Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x23.8 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x47.6 %
průměr 1.64
Novotný Josef je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano6x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit9x45 %
průměr 1.55
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano7x35 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x95.2 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x47.6 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne2x9.5 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž12x57.1 %
žena9x42.9 %
průměr 1.43
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x4.8 %
Nmgr.20x95.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%14x66.7 %
75 – 50%6x28.6 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.38
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné2x9.5 %
průměrné17x81 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.71
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x28.6 %
průměrný11x52.4 %
nízký4x19 %
průměr 1.9
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x9.5 %
průměrný14x66.7 %
nízký5x23.8 %
průměr 2.14
Vybrat jiný předmět