Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
Katedra }
Předmět

MZ340P57 Geografie ČR

Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 ; 0 kr.
Respondentů: 37 / 100 (37 %) Učebna: VG Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá17x45.9 %
dobrá18x48.6 %
průměrná2x5.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.59
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne4x10.8 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x40.5 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.9 %
průměr 1.57
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x10.8 %
přiměrěné29x78.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.88

Vyučující

Romportl Dušan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x54.1 %
spíše ano15x40.5 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Romportl Dušan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Romportl Dušan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x8.3 %
spíše ano5x13.9 %
spíše ne1x2.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x75 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x48.6 %
spíše ano19x51.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.51
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x78.4 %
spíše ano6x16.2 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x62.2 %
spíše ano13x35.1 %
spíše ne1x2.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.41

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž23x62.2 %
žena14x37.8 %
průměr 1.38
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.36x97.3 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.7 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%28x75.7 %
75 – 50%6x16.2 %
50 – 25%2x5.4 %
méně než 25%1x2.7 %
průměr 1.35
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x13.5 %
nadprůměrné7x18.9 %
průměrné22x59.5 %
podprůměrné2x5.4 %
špatné1x2.7 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x43.2 %
průměrný19x51.4 %
nízký2x5.4 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x16.2 %
průměrný26x70.3 %
nízký5x13.5 %
průměr 1.97
Vybrat jiný předmět