Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P13 Geografie města

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 11 / 44 (25 %) Učebna: LR Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x18.2 %
dobrá6x54.5 %
průměrná3x27.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.09
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano4x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.64
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.18
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké7x63.6 %
přiměrěné2x18.2 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x18.2 %
průměr 1.22

Vyučující

Sýkora Luděk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne3x27.3 %
rozhodně ne1x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Matoušek Roman ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne2x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.91
Sýkora Luděk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x45.5 %
spíše ano6x54.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Matoušek Roman je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x54.5 %
spíše ano5x45.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Sýkora Luděk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x9.1 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x72.7 %
průměr 1.67
Matoušek Roman je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x18.2 %
spíše ano2x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x63.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x27.3 %
spíše ano7x63.6 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x36.4 %
spíše ano3x27.3 %
spíše ne1x9.1 %
rozhodně ne3x27.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x36.4 %
žena7x63.6 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.11x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé10x90.9 %
opakovaně1x9.1 %
průměr 1.09
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x18.2 %
nadprůměrné3x27.3 %
průměrné6x54.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký4x36.4 %
průměrný7x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x45.5 %
průměrný6x54.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.55
Vybrat jiný předmět