Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P22 Fyziologie buňky

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 5 kr.
Respondentů: 40 / 210 (19 %) Učebna: B7 Termín: Čt,09:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá21x53.8 %
dobrá18x46.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.46
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x70 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.33
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x65 %
spíše ano12x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.5 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano7x17.5 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x17.5 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x25 %
spíše ano8x20 %
spíše ne7x17.5 %
rozhodně ne5x12.5 %
nemohu posoudit10x25 %
průměr 2.23
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné28x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit12x30 %
průměr 2

Vyučující

Kalous Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x57.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.49
Rösel Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x28.9 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne6x15.8 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit9x23.7 %
průměr 1.9
Kalous Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x85 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.13
Rösel Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x55.3 %
spíše ano6x15.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x28.9 %
průměr 1.22
Kalous Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x20 %
spíše ano3x7.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit29x72.5 %
průměr 1.27
Rösel Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x13.2 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit32x84.2 %
průměr 1.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x62.5 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano37x92.5 %
spíše ano1x2.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.03
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x62.5 %
spíše ano8x20 %
spíše ne2x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 1.34

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x17.5 %
žena33x82.5 %
průměr 1.83
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.39x97.5 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x2.5 %
průměr 1.05
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé39x97.5 %
opakovaně1x2.5 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%27x67.5 %
75 – 50%10x25 %
50 – 25%1x2.5 %
méně než 25%2x5 %
průměr 1.45
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné11x27.5 %
průměrné27x67.5 %
podprůměrné1x2.5 %
špatné1x2.5 %
průměr 2.8
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký24x60 %
průměrný14x35 %
nízký2x5 %
průměr 1.45
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký14x35 %
průměrný24x60 %
nízký2x5 %
průměr 1.7
Vybrat jiný předmět