Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270P03 Fyzikální organická chemie I

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 3 / 6 (50 %) Učebna: CH7 Termín: Po,08:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá0x0 %
průměrná1x33.3 %
špatná2x66.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.67
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne2x66.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x100 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne2x66.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x66.7 %
přiměrěné0x0 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x33.3 %
průměr 1

Vyučující

Ponec Robert ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne2x66.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.67
Ponec Robert je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne2x66.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.67
Ponec Robert je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x33.3 %
nemohu posoudit2x66.7 %
průměr 4
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne3x100 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x66.7 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x33.3 %
spíše ne1x33.3 %
rozhodně ne1x33.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x100 %
žena0x0 %
průměr 1
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x33.3 %
Nmgr.2x66.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.67
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé3x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%2x66.7 %
75 – 50%1x33.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x33.3 %
nadprůměrné2x66.7 %
průměrné0x0 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný2x66.7 %
nízký1x33.3 %
průměr 2.33
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký0x0 %
průměrný1x33.3 %
nízký2x66.7 %
průměr 2.67
Vybrat jiný předmět