Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P01M2 Fyzikální chemie I (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 16 / 67 (24 %) Učebna: CH9 Termín: St,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá11x68.8 %
dobrá4x25 %
průměrná1x6.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano8x50 %
spíše ne2x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x25 %
spíše ano4x25 %
spíše ne6x37.5 %
rozhodně ne2x12.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.38
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x68.8 %
spíše ano4x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.27
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké8x50 %
přiměrěné7x43.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x6.3 %
průměr 1.47

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x12.5 %
spíše ano10x62.5 %
spíše ne3x18.8 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x81.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x37.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x50 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano1x6.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x87.5 %
spíše ano2x12.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž7x43.8 %
žena9x56.3 %
průměr 1.56
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.16x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%13x81.3 %
75 – 50%2x12.5 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%1x6.3 %
průměr 1.31
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.3 %
nadprůměrné2x12.5 %
průměrné12x75 %
podprůměrné1x6.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.81
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký1x6.3 %
průměrný12x75 %
nízký3x18.8 %
průměr 2.13
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x37.5 %
průměrný10x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět