Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P01M Fyzikální chemie I (b)

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 43 / 67 (64 %) Učebna: CH1 Termín: Út,14:50
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá16x37.2 %
dobrá20x46.5 %
průměrná5x11.6 %
špatná2x4.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x23.3 %
spíše ano21x48.8 %
spíše ne11x25.6 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x65.1 %
spíše ano12x27.9 %
spíše ne3x7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x62.8 %
spíše ano13x30.2 %
spíše ne2x4.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x55.8 %
spíše ano9x20.9 %
spíše ne4x9.3 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit5x11.6 %
průměr 1.53
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké23x53.5 %
přiměrěné18x41.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x4.7 %
průměr 1.44

Vyučující

Zusková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x23.3 %
spíše ano22x51.2 %
spíše ne10x23.3 %
rozhodně ne1x2.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Zusková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x51.2 %
spíše ano18x41.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7 %
průměr 1.45
Zusková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x30.2 %
spíše ano9x20.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x48.8 %
průměr 1.41
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x65.1 %
spíše ano15x34.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano40x93 %
spíše ano2x4.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.3 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano36x83.7 %
spíše ano7x16.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž15x34.9 %
žena28x65.1 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.42x97.7 %
Nmgr.1x2.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.02
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé41x95.3 %
opakovaně2x4.7 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%37x86 %
75 – 50%6x14 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré4x9.3 %
nadprůměrné7x16.3 %
průměrné30x69.8 %
podprůměrné2x4.7 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x16.3 %
průměrný28x65.1 %
nízký8x18.6 %
průměr 2.02
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký15x34.9 %
průměrný25x58.1 %
nízký3x7 %
průměr 1.72
Vybrat jiný předmět