Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ330P38 Fyzická geografie Asie

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 6 / 25 (24 %) Učebna: VEZ Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x33.3 %
dobrá2x33.3 %
průměrná2x33.3 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x50 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x16.7 %
přiměrěné2x33.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x50 %
průměr 1.67

Vyučující

Šobr Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano3x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Engel Zbyněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x66.7 %
spíše ne1x16.7 %
rozhodně ne1x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.5
Šobr Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Engel Zbyněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x83.3 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Šobr Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x40 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x60 %
průměr 1
Engel Zbyněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x16.7 %
spíše ano1x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x66.7 %
spíše ano2x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x83.3 %
žena1x16.7 %
průměr 1.17
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.5x83.3 %
Nmgr.1x16.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé4x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%2x33.3 %
75 – 50%3x50 %
50 – 25%1x16.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.83
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x33.3 %
průměrné2x33.3 %
podprůměrné1x16.7 %
špatné1x16.7 %
průměr 3.17
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký2x40 %
průměrný3x60 %
nízký0x0 %
průměr 1.6
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x50 %
průměrný3x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět