Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P13 Ekonomie

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 14 / 21 (67 %) Učebna: VG Termín: Pá,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x14.3 %
dobrá4x28.6 %
průměrná5x35.7 %
špatná1x7.1 %
velmi špatná2x14.3 %
průměr 2.79
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x14.3 %
spíše ano5x35.7 %
spíše ne5x35.7 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 2.38
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.62
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.36
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano3x21.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x28.6 %
průměr 1.3
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x7.1 %
přiměrěné11x78.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.92

Vyučující

Hulíková Tesárková Klára ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.69
Kašpar Dan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano6x50 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x8.3 %
průměr 1.91
Laušmanová Barbora ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano5x41.7 %
spíše ne3x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x16.7 %
průměr 2.1
Hulíková Tesárková Klára je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x64.3 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.42
Kašpar Dan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x41.7 %
spíše ano3x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x33.3 %
průměr 1.38
Laušmanová Barbora je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x33.3 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne2x16.7 %
rozhodně ne1x8.3 %
nemohu posoudit3x25 %
průměr 2
Hulíková Tesárková Klára je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x42.9 %
průměr 1.5
Kašpar Dan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x16.7 %
spíše ano2x16.7 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 1.8
Laušmanová Barbora je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x25 %
spíše ano1x8.3 %
spíše ne1x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x58.3 %
průměr 1.6
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x78.6 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x7.1 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.54

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x35.7 %
žena9x64.3 %
průměr 1.64
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.14x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%6x42.9 %
75 – 50%1x7.1 %
50 – 25%6x42.9 %
méně než 25%1x7.1 %
průměr 2.14
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x14.3 %
nadprůměrné5x35.7 %
průměrné7x50 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.36
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký1x7.1 %
průměrný10x71.4 %
nízký3x21.4 %
průměr 2.14
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x14.3 %
průměrný9x64.3 %
nízký3x21.4 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět