Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P96 Dějiny myšlení SG a RG

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 17 / 65 (26 %) Učebna: LR Termín: Po,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá1x5.9 %
dobrá4x23.5 %
průměrná7x41.2 %
špatná2x11.8 %
velmi špatná3x17.6 %
průměr 3.12
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano6x35.3 %
spíše ne6x35.3 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.69
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x70.6 %
spíše ano4x23.5 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano8x47.1 %
spíše ne5x29.4 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.31
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x11.8 %
přiměrěné12x70.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x17.6 %
průměr 1.86

Vyučující

Dostál Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano7x41.2 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne5x29.4 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.65
Dostál Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x17.6 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 2.25
Dostál Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit12x70.6 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x6.3 %
spíše ano3x18.8 %
spíše ne9x56.3 %
rozhodně ne3x18.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.88
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x82.4 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x29.4 %
spíše ano9x52.9 %
spíše ne1x5.9 %
rozhodně ne1x5.9 %
nemohu posoudit1x5.9 %
průměr 1.88

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x58.8 %
žena7x41.2 %
průměr 1.41
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.16x94.1 %
Ph.D.1x5.9 %
průměr 2.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé16x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%7x41.2 %
75 – 50%9x52.9 %
50 – 25%1x5.9 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.65
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x17.6 %
nadprůměrné5x29.4 %
průměrné9x52.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.35
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x17.6 %
průměrný6x35.3 %
nízký8x47.1 %
průměr 2.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x12.5 %
průměrný7x43.8 %
nízký7x43.8 %
průměr 2.31
Vybrat jiný předmět