Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P27A Didaktika geografie I

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 18 / 20 (90 %) Učebna: Z1 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x38.9 %
dobrá6x33.3 %
průměrná2x11.1 %
špatná3x16.7 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.06
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.61
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.29
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano9x50 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.87
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné17x94.4 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 2

Vyučující

Řezníčková Dana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne5x27.8 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Hanus Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x33.3 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne3x16.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.11
Marada Miroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x44.4 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x16.7 %
průměr 1.47
Řezníčková Dana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Hanus Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x55.6 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Marada Miroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Řezníčková Dana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x44.4 %
průměr 1.7
Hanus Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x55.6 %
průměr 1.38
Marada Miroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano2x11.1 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano9x50 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x72.2 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x27.8 %
žena13x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.1x5.6 %
Nmgr.15x83.3 %
Ph.D.2x11.1 %
průměr 2.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé18x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.6 %
nadprůměrné4x22.2 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký7x38.9 %
průměrný11x61.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.61
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x55.6 %
průměrný5x27.8 %
nízký3x16.7 %
průměr 1.61
Vybrat jiný předmět