Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MD360P38N Demografické aplikace SAS I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/1 Zk; 3 kr.
Respondentů: 18 / 27 (67 %) Učebna: Z3 Termín: St,16:30
Poznámka: PŘ+CV

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x17.6 %
průměrná8x47.1 %
špatná5x29.4 %
velmi špatná1x5.9 %
průměr 3.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x27.8 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.83
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x77.8 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.22
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano11x61.1 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 1.94
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne7x38.9 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit4x22.2 %
průměr 2.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x11.1 %
přiměrěné15x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5.6 %
průměr 1.88

Vyučující

Kraus Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano4x22.2 %
spíše ne9x50 %
rozhodně ne5x27.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 3.06
Kraus Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano15x83.3 %
spíše ne3x16.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.17
Kraus Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano3x16.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x66.7 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne6x33.3 %
rozhodně ne5x27.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.89
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x61.1 %
spíše ano6x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.1 %
spíše ano10x55.6 %
spíše ne2x11.1 %
rozhodně ne2x11.1 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2.25

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x33.3 %
žena12x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.4x22.2 %
Nmgr.14x77.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.78
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé17x94.4 %
opakovaně1x5.6 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%16x88.9 %
75 – 50%2x11.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x11.1 %
průměrné13x72.2 %
podprůměrné2x11.1 %
špatné1x5.6 %
průměr 3.11
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký1x5.6 %
průměrný13x72.2 %
nízký4x22.2 %
průměr 2.17
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x11.1 %
průměrný8x44.4 %
nízký8x44.4 %
průměr 2.33
Vybrat jiný předmět