Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní
Katedra }
Předmět

MD360P07A Demografická analýza I

Katedra demografie a geodemografie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 30 / 89 (34 %) Učebna: PR Termín: Po,13:10
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá11x36.7 %
dobrá14x46.7 %
průměrná5x16.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x56.7 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.81
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x13.3 %
přiměrěné25x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.86

Vyučující

Rychtaříková Jitka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x20 %
spíše ano16x53.3 %
spíše ne8x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.07
Rychtaříková Jitka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x56.7 %
spíše ano12x40 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Rychtaříková Jitka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x26.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x60 %
průměr 1.33
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x36.7 %
spíše ano18x60 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x43.3 %
spíše ano14x46.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.62

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x33.3 %
žena20x66.7 %
průměr 1.67
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.26x86.7 %
Nmgr.4x13.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé29x96.7 %
opakovaně1x3.3 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%26x86.7 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%1x3.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.17
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x6.9 %
nadprůměrné8x27.6 %
průměrné19x65.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.59
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký16x53.3 %
průměrný13x43.3 %
nízký1x3.3 %
průměr 1.5
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký10x33.3 %
průměrný18x60 %
nízký2x6.7 %
průměr 1.73
Vybrat jiný předmět