Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC270C58 Cvičení z jaderné chemie

Katedra organické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/1 Z; 0 kr.
Respondentů: 22 / 23 (96 %) Učebna: CH3 Termín: Po,17:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá3x13.6 %
dobrá9x40.9 %
průměrná9x40.9 %
špatná1x4.5 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.36
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.14
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano11x50 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.77
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x22.7 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.95
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano12x54.5 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.05
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x13.6 %
přiměrěné18x81.8 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.86

Vyučující

Kozempel Ján ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne3x17.6 %
rozhodně ne7x41.2 %
nemohu posoudit4x23.5 %
průměr 3.23
Vlk Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Kozempel Ján je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x11.8 %
spíše ano2x11.8 %
spíše ne4x23.5 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit6x35.3 %
průměr 2.73
Vlk Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x57.1 %
spíše ano8x38.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.4
Kozempel Ján je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.9 %
spíše ano1x5.9 %
spíše ne2x11.8 %
rozhodně ne3x17.6 %
nemohu posoudit10x58.8 %
průměr 3
Vlk Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit12x57.1 %
průměr 1.78
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano10x45.5 %
spíše ne3x13.6 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x40.9 %
spíše ano9x40.9 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne2x9.1 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.81
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x36.4 %
spíše ano11x50 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.82

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x40.9 %
žena13x59.1 %
průměr 1.59
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.22x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%17x77.3 %
75 – 50%3x13.6 %
50 – 25%1x4.5 %
méně než 25%1x4.5 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x13.6 %
nadprůměrné5x22.7 %
průměrné14x63.6 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x36.4 %
průměrný12x54.5 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký4x18.2 %
průměrný16x72.7 %
nízký2x9.1 %
průměr 1.91
Vybrat jiný předmět