Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P114 Chráněná území světa

Ústav pro životní prostředí Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 1/0 Zk; 2 kr.
Respondentů: 31 / 48 (65 %) Učebna: B14 Termín: Po,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá12x38.7 %
dobrá15x48.4 %
průměrná4x12.9 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.74
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x41.9 %
spíše ano13x41.9 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne1x3.2 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.73
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x67.7 %
spíše ano9x29 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x29 %
spíše ano16x51.6 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x9.7 %
průměr 1.79
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x12.9 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne3x9.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x19.4 %
průměr 1.96
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné23x74.2 %
nízké1x3.2 %
nemohu posoudit7x22.6 %
průměr 2.04

Vyučující

Kindlmann Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x54.8 %
spíše ano12x38.7 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.52
Křenová Zděňka ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano13x43.3 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Kindlmann Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x58.1 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.1 %
průměr 1.31
Křenová Zděňka je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x10 %
průměr 1.33
Kindlmann Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x3.2 %
spíše ano6x19.4 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x71 %
průměr 2.11
Křenová Zděňka je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x3.3 %
spíše ano5x16.7 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit22x73.3 %
průměr 2.13
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x35.5 %
spíše ano18x58.1 %
spíše ne2x6.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.71
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x90.3 %
spíše ano1x3.2 %
spíše ne1x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x58.1 %
spíše ano8x25.8 %
spíše ne4x12.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.2 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž11x35.5 %
žena20x64.5 %
průměr 1.65
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.23x74.2 %
Nmgr.8x25.8 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.26
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé31x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%22x73.3 %
75 – 50%4x13.3 %
50 – 25%4x13.3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.4
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x6.5 %
nadprůměrné9x29 %
průměrné19x61.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné1x3.2 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký22x71 %
průměrný9x29 %
nízký0x0 %
průměr 1.29
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x17.2 %
průměrný22x75.9 %
nízký2x6.9 %
průměr 1.9
Vybrat jiný předmět