Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC260P21 Chemické principy průmyslových výrob

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/0 Zk; 4 kr.
Respondentů: 19 / 20 (95 %) Učebna: CH3 Termín: St,15:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá2x10.5 %
dobrá9x47.4 %
průměrná4x21.1 %
špatná3x15.8 %
velmi špatná1x5.3 %
průměr 2.58
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne9x47.4 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit2x10.5 %
průměr 2.47
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 2.4
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne4x21.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 2.33
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x15.8 %
přiměrěné12x63.2 %
nízké4x21.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05

Vyučující

Vohlídal Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne2x10.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.37
Kubička David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15.8 %
spíše ano2x10.5 %
spíše ne8x42.1 %
rozhodně ne6x31.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.89
Vohlídal Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x21.1 %
průměr 1.6
Kubička David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.81
Vohlídal Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano1x5.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit15x78.9 %
průměr 2
Kubička David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit16x84.2 %
průměr 2.67
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x10.5 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne6x31.6 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x89.5 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.11
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x52.6 %
žena9x47.4 %
průměr 1.47
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.18x94.7 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.1x5.3 %
průměr 1.11
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x94.7 %
75 – 50%1x5.3 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.05
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné2x10.5 %
průměrné15x78.9 %
podprůměrné2x10.5 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x15.8 %
průměrný12x63.2 %
nízký4x21.1 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký1x5.3 %
průměrný11x57.9 %
nízký7x36.8 %
průměr 2.32
Vybrat jiný předmět