Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB150P21 Buněčná proliferace

Katedra buněčné biologie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 15 / 24 (63 %) Učebna: B312 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x33.3 %
dobrá6x40 %
průměrná4x26.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.93
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x73.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.27
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne4x26.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x26.7 %
průměr 2.09
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x46.7 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké2x13.3 %
přiměrěné10x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.83

Vyučující

Kovář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x20 %
spíše ano6x40 %
spíše ne5x33.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.27
Kovář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano5x33.3 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x6.7 %
průměr 1.5
Kovář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x13.3 %
spíše ano1x6.7 %
spíše ne1x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x73.3 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano9x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.8
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x53.3 %
spíše ano4x26.7 %
spíše ne2x13.3 %
rozhodně ne1x6.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x33.3 %
spíše ano7x46.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x20 %
průměr 1.58

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž0x0 %
žena15x100 %
průměr 2
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.2x13.3 %
Nmgr.13x86.7 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.87
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé15x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x60 %
75 – 50%5x33.3 %
50 – 25%1x6.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.47
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x6.7 %
nadprůměrné6x40 %
průměrné6x40 %
podprůměrné2x13.3 %
špatné0x0 %
průměr 2.6
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x33.3 %
průměrný10x66.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký3x20 %
průměrný8x53.3 %
nízký4x26.7 %
průměr 2.07
Vybrat jiný předmět