Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P43AC Botanika pro ÚŽP

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 20 / 23 (87 %) Učebna: B13 Termín: Po,14:00
Poznámka: 2 paralelky 15aMB120P43Ax01 a 02

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá8x40 %
dobrá12x60 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.6
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano9x45 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne1x5 %
nemohu posoudit2x10 %
průměr 1.78
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x80 %
spíše ano4x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.26
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x15 %
přiměrěné14x70 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit3x15 %
průměr 1.82

Vyučující

Soldán Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35
Šemberová Kristýna ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x35 %
spíše ano8x40 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne3x15 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Soldán Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Šemberová Kristýna je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Soldán Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x25 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit12x60 %
průměr 1.38
Šemberová Kristýna je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x15 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x70 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x55 %
spíše ano8x40 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x95 %
spíše ano1x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x70 %
spíše ano4x20 %
spíše ne2x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.4

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž4x20 %
žena16x80 %
průměr 1.8
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x95 %
opakovaně1x5 %
průměr 1.05
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%17x85 %
75 – 50%2x10 %
50 – 25%1x5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.2
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5 %
nadprůměrné4x20 %
průměrné15x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.7
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x25 %
průměrný11x55 %
nízký4x20 %
průměr 1.95
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký7x35 %
průměrný13x65 %
nízký0x0 %
průměr 1.65
Vybrat jiný předmět