Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB120P76I Botanika bezcévných rostlin (pro odbornou biologii)

Katedra botaniky Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 6 kr.
Respondentů: 37 / 87 (43 %) Učebna: B14 Termín: St,10:40
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá24x64.9 %
dobrá12x32.4 %
průměrná1x2.7 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.38
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x51.4 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano30x81.1 %
spíše ano7x18.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x56.8 %
spíše ano11x29.7 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.1 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x27 %
spíše ano16x43.2 %
spíše ne3x8.1 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit7x18.9 %
průměr 1.83
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké1x2.7 %
přiměrěné26x70.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit10x27 %
průměr 1.96

Vyučující

Neustupa Jiří ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x67.6 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.36
Svoboda David ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x29.7 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne5x13.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x10.8 %
průměr 1.82
Neustupa Jiří je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano4x10.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11
Svoboda David je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano26x70.3 %
spíše ano6x16.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x13.5 %
průměr 1.19
Neustupa Jiří je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano2x5.4 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit34x91.9 %
průměr 1.33
Svoboda David je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x2.7 %
spíše ano1x2.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x94.6 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x73 %
spíše ano8x21.6 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano33x89.2 %
spíše ano3x8.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x73 %
spíše ano9x24.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž14x37.8 %
žena23x62.2 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.37x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé36x97.3 %
opakovaně1x2.7 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%32x86.5 %
75 – 50%4x10.8 %
50 – 25%1x2.7 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.16
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x8.1 %
nadprůměrné10x27 %
průměrné21x56.8 %
podprůměrné3x8.1 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký17x45.9 %
průměrný17x45.9 %
nízký3x8.1 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký18x48.6 %
průměrný19x51.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.51
Vybrat jiný předmět