Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110C50 Biologie dítěte

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 0/0 ; 0 kr.
Respondentů: 23 / 49 (47 %) Učebna: Termín: termín neznámý, čas neznámý

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá20x87 %
dobrá3x13 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.13
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x47.8 %
spíše ano9x39.1 %
spíše ne3x13 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x91.3 %
spíše ano2x8.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.09
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x73.9 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.7 %
průměr 1.19
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x34.8 %
spíše ano10x43.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x21.7 %
průměr 1.56
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné14x60.9 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit9x39.1 %
průměr 2

Vyučující

Sedlak Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano20x87 %
spíše ano3x13 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.13
Sedlak Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Sedlak Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x13 %
spíše ano1x4.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x82.6 %
průměr 1.25
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano19x82.6 %
spíše ano4x17.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.17
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x69.6 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne1x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.35

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x13 %
žena20x87 %
průměr 1.87
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.20x87 %
Nmgr.3x13 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé23x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%18x78.3 %
75 – 50%5x21.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.22
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x13 %
nadprůměrné6x26.1 %
průměrné14x60.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.48
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký18x78.3 %
průměrný5x21.7 %
nízký0x0 %
průměr 1.22
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký15x65.2 %
průměrný8x34.8 %
nízký0x0 %
průměr 1.35
Vybrat jiný předmět