Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A1 Anorganická chemie I (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 21 / 140 (15 %) Učebna: CH4 Termín: St,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá5x23.8 %
dobrá7x33.3 %
průměrná8x38.1 %
špatná1x4.8 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.24
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x52.4 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.48
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano9x42.9 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x33.3 %
spíše ano10x47.6 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x14.3 %
přiměrěné17x81 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.85

Vyučující

Vojtíšek Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x28.6 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne6x28.6 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.19
Vojtíšek Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano7x33.3 %
spíše ne4x19 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Vojtíšek Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x19 %
spíše ano1x4.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne2x9.5 %
nemohu posoudit14x66.7 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x42.9 %
spíše ano6x28.6 %
spíše ne5x23.8 %
rozhodně ne1x4.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x75 %
spíše ano5x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.25
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x71.4 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.8 %
průměr 1.25

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž10x47.6 %
žena11x52.4 %
průměr 1.52
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.21x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé21x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%15x71.4 %
75 – 50%4x19 %
50 – 25%1x4.8 %
méně než 25%1x4.8 %
průměr 1.43
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x9.5 %
nadprůměrné6x28.6 %
průměrné13x61.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.52
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký8x38.1 %
průměrný13x61.9 %
nízký0x0 %
průměr 1.62
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký6x28.6 %
průměrný13x61.9 %
nízký2x9.5 %
průměr 1.81
Vybrat jiný předmět