Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P21A Anorganická chemie I (b)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 4 kr.
Respondentů: 34 / 78 (44 %) Učebna: CH1 Termín: Po,14:00
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x30.3 %
dobrá21x63.6 %
průměrná2x6.1 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano16x47.1 %
spíše ano15x44.1 %
spíše ne2x5.9 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.65
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano25x73.5 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano23x67.6 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.9 %
průměr 1.31
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x50 %
spíše ano14x41.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x8.8 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké10x29.4 %
přiměrěné17x50 %
nízké1x2.9 %
nemohu posoudit6x17.6 %
průměr 1.68

Vyučující

Němec Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x35.3 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne4x11.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Němec Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x44.1 %
spíše ano18x52.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.55
Němec Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x23.5 %
spíše ano4x11.8 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit21x61.8 %
průměr 1.46
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x61.8 %
spíše ano12x35.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.36
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x70.6 %
spíše ano8x23.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2.9 %
nemohu posoudit1x2.9 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano27x79.4 %
spíše ano6x17.6 %
spíše ne1x2.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž19x57.6 %
žena14x42.4 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.34x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé34x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%27x79.4 %
75 – 50%5x14.7 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%2x5.9 %
průměr 1.32
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré3x8.8 %
nadprůměrné9x26.5 %
průměrné20x58.8 %
podprůměrné2x5.9 %
špatné0x0 %
průměr 2.62
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký11x32.4 %
průměrný22x64.7 %
nízký1x2.9 %
průměr 1.71
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký9x26.5 %
průměrný21x61.8 %
nízký4x11.8 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět