Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P564 Anorganická chemie I (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 78 (13 %) Učebna: CH3 Termín: Pá,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x100 %
dobrá0x0 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.11
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x90 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano1x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.11
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké3x33.3 %
přiměrěné6x66.7 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67

Vyučující

Nižňanský Daniel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Nižňanský Daniel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Nižňanský Daniel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x20 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x70 %
spíše ano3x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.22
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž3x30 %
žena7x70 %
průměr 1.7
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%10x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x10 %
nadprůměrné3x30 %
průměrné6x60 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký6x60 %
průměrný4x40 %
nízký0x0 %
průměr 1.4
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x50 %
průměrný5x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět