Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC240P56 Anorganická chemie I (a)

Katedra anorganické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 49 / 78 (63 %) Učebna: CH1 Termín: Út,12:20
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá10x20.8 %
dobrá27x56.3 %
průměrná10x20.8 %
špatná1x2.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.04
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x59.2 %
spíše ano18x36.7 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.45
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano32x65.3 %
spíše ano16x32.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.33
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x44.9 %
spíše ano20x40.8 %
spíše ne4x8.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x6.1 %
průměr 1.61
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano17x34.7 %
spíše ano21x42.9 %
spíše ne5x10.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x12.2 %
průměr 1.72
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké23x46.9 %
přiměrěné15x30.6 %
nízké3x6.1 %
nemohu posoudit8x16.3 %
průměr 1.51

Vyučující

Kotek Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x16.3 %
spíše ano24x49 %
spíše ne15x30.6 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.22
Kotek Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano31x63.3 %
spíše ano14x28.6 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.38
Kotek Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x22.4 %
spíše ano10x20.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit27x55.1 %
průměr 1.59
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x49 %
spíše ano22x44.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x2 %
nemohu posoudit2x4.1 %
průměr 1.53
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano38x77.6 %
spíše ano6x12.2 %
spíše ne2x4.1 %
rozhodně ne2x4.1 %
nemohu posoudit1x2 %
průměr 1.33
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano34x69.4 %
spíše ano15x30.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.31

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž18x36.7 %
žena31x63.3 %
průměr 1.63
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.49x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé49x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%45x91.8 %
75 – 50%4x8.2 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.08
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré5x10.9 %
nadprůměrné9x19.6 %
průměrné31x67.4 %
podprůměrné1x2.2 %
špatné0x0 %
průměr 2.61
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký23x46.9 %
průměrný23x46.9 %
nízký3x6.1 %
průměr 1.59
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký13x26.5 %
průměrný30x61.2 %
nízký6x12.2 %
průměr 1.86
Vybrat jiný předmět