Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P35 Anatomie a morfologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 33 / 62 (53 %) Učebna: B14 Termín: Čt,14:00

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá13x39.4 %
dobrá15x45.5 %
průměrná5x15.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.76
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x42.4 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne2x6.1 %
rozhodně ne2x6.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.76
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano24x72.7 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.3
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano18x54.5 %
spíše ano12x36.4 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x6.1 %
průměr 1.45
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké4x12.1 %
přiměrěné26x78.8 %
nízké3x9.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x30.3 %
spíše ano15x45.5 %
spíše ne7x21.2 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.97
Čertner Martin ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x33.3 %
spíše ano21x63.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x87.9 %
spíše ano3x9.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15
Čertner Martin je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano28x84.8 %
spíše ano4x12.1 %
spíše ne1x3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x9.1 %
spíše ano6x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit24x72.7 %
průměr 1.67
Čertner Martin je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x3 %
spíše ano5x15.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit27x81.8 %
průměr 1.83
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano21x63.6 %
spíše ano11x33.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.34
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano29x87.9 %
spíše ano2x6.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3 %
nemohu posoudit1x3 %
průměr 1.16
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano22x66.7 %
spíše ano8x24.2 %
spíše ne3x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.42

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž9x27.3 %
žena24x72.7 %
průměr 1.73
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.33x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé31x93.9 %
opakovaně2x6.1 %
průměr 1.06
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%23x69.7 %
75 – 50%9x27.3 %
50 – 25%1x3 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.33
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x6.1 %
nadprůměrné7x21.2 %
průměrné24x72.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.67
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký12x36.4 %
průměrný18x54.5 %
nízký3x9.1 %
průměr 1.73
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký8x24.2 %
průměrný22x66.7 %
nízký3x9.1 %
průměr 1.85
Vybrat jiný předmět