Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB130P88 Anatomie a fyziologie rostlin

Katedra experimentální biologie rostlin Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 3/1 Zk; 5 kr.
Respondentů: 19 / 31 (61 %) Učebna: B8 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá7x36.8 %
dobrá9x47.4 %
průměrná2x10.5 %
špatná1x5.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.84
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.67
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.28
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké6x31.6 %
přiměrěné12x63.2 %
nízké1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.74

Vyučující

Albrechtová Jana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.5
Lhotáková Zuzana ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano4x22.2 %
spíše ano8x44.4 %
spíše ne4x22.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x11.1 %
průměr 2
Tylová Edita ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.56
Albrechtová Jana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.37
Lhotáková Zuzana je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x66.7 %
spíše ano5x27.8 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.39
Tylová Edita je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Albrechtová Jana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano1x5.3 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x52.6 %
průměr 2
Lhotáková Zuzana je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano3x16.7 %
spíše ano7x38.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x44.4 %
průměr 1.7
Tylová Edita je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x50 %
spíše ne1x5.6 %
rozhodně ne1x5.6 %
nemohu posoudit7x38.9 %
průměr 2.27
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano7x36.8 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano15x78.9 %
spíše ano3x15.8 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.26
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano14x73.7 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž6x31.6 %
žena13x68.4 %
průměr 1.68
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%11x57.9 %
75 – 50%5x26.3 %
50 – 25%3x15.8 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.58
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré1x5.3 %
nadprůměrné5x26.3 %
průměrné11x57.9 %
podprůměrné1x5.3 %
špatné1x5.3 %
průměr 2.79
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký5x26.3 %
průměrný8x42.1 %
nízký6x31.6 %
průměr 2.05
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký5x26.3 %
průměrný13x68.4 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.79
Vybrat jiný předmět