Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2015/2016 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MC230P31A Analytická chemie I + II (b)

Katedra analytické chemie Semestr: 2015/2016 zimní Rozsah: 4/2 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 19 / 111 (17 %) Učebna: CH2 Termín: Út,16:30
Poznámka: přednáška

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velmi dobrá4x21.1 %
dobrá8x42.1 %
průměrná6x31.6 %
špatná1x5.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2015/2016 zimní
rozhodně ano6x31.6 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne2x10.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2015/2016 zimní
rozhodně ano12x63.2 %
spíše ano4x21.1 %
spíše ne3x15.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2015/2016 zimní
rozhodně ano13x68.4 %
spíše ano6x31.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2015/2016 zimní
rozhodně ano7x36.8 %
spíše ano11x57.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x5.3 %
průměr 1.61
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2015/2016 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné11x57.9 %
nízké5x26.3 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 2.31

Vyučující

Jelínek Ivan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2015/2016 zimní
rozhodně ano8x42.1 %
spíše ano10x52.6 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Jelínek Ivan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2015/2016 zimní
rozhodně ano11x57.9 %
spíše ano5x26.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x15.8 %
průměr 1.31
Jelínek Ivan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit14x73.7 %
průměr 1
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2015/2016 zimní
rozhodně ano5x26.3 %
spíše ano9x47.4 %
spíše ne5x26.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2
Výuka zbytečně neodpadala
2015/2016 zimní
rozhodně ano9x47.4 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne1x5.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.68
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2015/2016 zimní
rozhodně ano10x52.6 %
spíše ano8x42.1 %
spíše ne1x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2015/2016 zimní
muž5x27.8 %
žena13x72.2 %
průměr 1.72
Stupeň mého studia je
2015/2016 zimní
Bc.19x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2015/2016 zimní
poprvé19x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2015/2016 zimní
více než 75%9x47.4 %
75 – 50%7x36.8 %
50 – 25%2x10.5 %
méně než 25%1x5.3 %
průměr 1.74
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2015/2016 zimní
velmi dobré2x10.5 %
nadprůměrné3x15.8 %
průměrné14x73.7 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.63
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2015/2016 zimní
velký3x15.8 %
průměrný13x68.4 %
nízký3x15.8 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2015/2016 zimní
velký2x10.5 %
průměrný16x84.2 %
nízký1x5.3 %
průměr 1.95
Vybrat jiný předmět