Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ340P16Z Územní plánování a urbanismus

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 38 / 53 (72 %) Učebna: PR Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá25x65.8 %
dobrá13x34.2 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.34
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano28x73.7 %
spíše ano8x21.1 %
spíše ne2x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano22x57.9 %
spíše ano11x28.9 %
spíše ne5x13.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.55
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x50 %
spíše ano16x42.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x7.9 %
průměr 1.46
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x39.5 %
spíše ano15x39.5 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x18.4 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké3x7.9 %
přiměrěné27x71.1 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit8x21.1 %
průměr 1.9

Vyučující

Perlín Radim ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano31x81.6 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Perlín Radim je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano37x97.4 %
spíše ano1x2.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.03
Perlín Radim je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x18.4 %
spíše ano7x18.4 %
spíše ne1x2.6 %
rozhodně ne1x2.6 %
nemohu posoudit22x57.9 %
průměr 1.75
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x76.3 %
spíše ano9x23.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.24
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x45.9 %
spíše ano17x45.9 %
spíše ne2x5.4 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.7 %
průměr 1.58
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x52.6 %
spíše ano13x34.2 %
spíše ne3x7.9 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.3 %
průměr 1.53

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž22x57.9 %
žena16x42.1 %
průměr 1.42
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.8x21.1 %
Nmgr.30x78.9 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.79
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé37x97.4 %
opakovaně1x2.6 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%35x92.1 %
75 – 50%2x5.3 %
50 – 25%1x2.6 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.11
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré2x5.3 %
nadprůměrné15x39.5 %
průměrné21x55.3 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.5
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký26x68.4 %
průměrný12x31.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.32
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký24x63.2 %
průměrný13x34.2 %
nízký1x2.6 %
průměr 1.39
Vybrat jiný předmět