Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MO550P05P Úvod do studia ŽP

Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Z; 3 kr.
Respondentů: 53 / 49 (108 %) Učebna: B14 Termín: Út,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá8x15.1 %
dobrá12x22.6 %
průměrná19x35.8 %
špatná8x15.1 %
velmi špatná6x11.3 %
průměr 2.85
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x30.2 %
spíše ano15x28.3 %
spíše ne11x20.8 %
rozhodně ne11x20.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x66 %
spíše ano14x26.4 %
spíše ne1x1.9 %
rozhodně ne3x5.7 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.47
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x21.2 %
spíše ano20x38.5 %
spíše ne5x9.6 %
rozhodně ne12x23.1 %
nemohu posoudit4x7.7 %
průměr 2.38
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x22 %
spíše ano13x26 %
spíše ne7x14 %
rozhodně ne5x10 %
nemohu posoudit14x28 %
průměr 2.17
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x7.5 %
přiměrěné28x52.8 %
nízké2x3.8 %
nemohu posoudit19x35.8 %
průměr 1.94

Vyučující

Moldan Bedřich ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x13.2 %
spíše ano15x28.3 %
spíše ne18x34 %
rozhodně ne12x22.6 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.67
Moldan Bedřich je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x35.8 %
spíše ano24x45.3 %
spíše ne7x13.2 %
rozhodně ne1x1.9 %
nemohu posoudit2x3.8 %
průměr 1.8
Moldan Bedřich je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x5.8 %
spíše ano2x3.8 %
spíše ne2x3.8 %
rozhodně ne3x5.8 %
nemohu posoudit42x80.8 %
průměr 2.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x18.9 %
spíše ano22x41.5 %
spíše ne12x22.6 %
rozhodně ne8x15.1 %
nemohu posoudit1x1.9 %
průměr 2.35
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x15.1 %
spíše ano9x17 %
spíše ne17x32.1 %
rozhodně ne16x30.2 %
nemohu posoudit3x5.7 %
průměr 2.82
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x20.8 %
spíše ano23x43.4 %
spíše ne7x13.2 %
rozhodně ne9x17 %
nemohu posoudit3x5.7 %
průměr 2.28

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž20x37.7 %
žena33x62.3 %
průměr 1.62
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.46x86.8 %
Nmgr.7x13.2 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.13
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé51x96.2 %
opakovaně2x3.8 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%41x77.4 %
75 – 50%6x11.3 %
50 – 25%5x9.4 %
méně než 25%1x1.9 %
průměr 1.36
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré7x13.2 %
nadprůměrné11x20.8 %
průměrné33x62.3 %
podprůměrné2x3.8 %
špatné0x0 %
průměr 2.57
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký16x30.2 %
průměrný30x56.6 %
nízký7x13.2 %
průměr 1.83
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x11.3 %
průměrný26x49.1 %
nízký21x39.6 %
průměr 2.28
Vybrat jiný předmět