Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z2 Úvod do studia a geografický proseminář

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 28 / 140 (20 %) Učebna: PR Termín: Út,09:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x21.4 %
dobrá9x32.1 %
průměrná11x39.3 %
špatná2x7.1 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.32
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x17.9 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne6x21.4 %
rozhodně ne3x10.7 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 2.26
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano20x71.4 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne3x10.7 %
rozhodně ne1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano11x39.3 %
spíše ne4x14.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit11x39.3 %
průměr 2.12
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.3 %
spíše ano4x14.3 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit19x67.9 %
průměr 1.67
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x7.1 %
přiměrěné25x89.3 %
nízké1x3.6 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.96

Vyučující

Kliment Zdeněk ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x14.8 %
spíše ano13x48.1 %
spíše ne7x25.9 %
rozhodně ne1x3.7 %
nemohu posoudit2x7.4 %
průměr 2.2
Kliment Zdeněk je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x46.4 %
spíše ano13x46.4 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x3.6 %
průměr 1.56
Kliment Zdeněk je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x10.7 %
spíše ano7x25 %
spíše ne2x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit16x57.1 %
průměr 1.92
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x7.1 %
spíše ano16x57.1 %
spíše ne8x28.6 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x7.1 %
průměr 2.23
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x64.3 %
spíše ano7x25 %
spíše ne1x3.6 %
rozhodně ne2x7.1 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.54
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano25x89.3 %
spíše ano3x10.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž25x89.3 %
žena3x10.7 %
průměr 1.11
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.28x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé26x96.3 %
opakovaně1x3.7 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%19x67.9 %
75 – 50%1x3.6 %
50 – 25%2x7.1 %
méně než 25%6x21.4 %
průměr 1.82
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.6 %
nadprůměrné7x25 %
průměrné17x60.7 %
podprůměrné2x7.1 %
špatné1x3.6 %
průměr 2.82
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x10.7 %
průměrný20x71.4 %
nízký5x17.9 %
průměr 2.07
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x14.3 %
průměrný21x75 %
nízký3x10.7 %
průměr 1.96
Vybrat jiný předmět