Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ300S01Z Úvod do studia a geografický proseminář

Katedra fyzické geografie a geoekologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 1/2 Z; 4 kr.
Respondentů: 26 / 140 (19 %) Učebna: VG Termín: Po,16:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x19.2 %
dobrá7x26.9 %
průměrná8x30.8 %
špatná4x15.4 %
velmi špatná2x7.7 %
průměr 2.65
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x26.9 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne7x26.9 %
rozhodně ne4x15.4 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 2.32
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x61.5 %
spíše ano7x26.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 1.42
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x11.5 %
spíše ano4x15.4 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne4x15.4 %
nemohu posoudit10x38.5 %
průměr 2.63
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x3.8 %
spíše ano6x23.1 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne4x15.4 %
nemohu posoudit12x46.2 %
průměr 2.71
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x3.8 %
přiměrěné19x73.1 %
nízké4x15.4 %
nemohu posoudit2x7.7 %
průměr 2.13

Vyučující

Chromý Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x15.4 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne10x38.5 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.31
Vilímek Vít ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x20 %
spíše ano10x40 %
spíše ne5x20 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit4x16 %
průměr 2.1
Chromý Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x30.8 %
spíše ano11x42.3 %
spíše ne1x3.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x23.1 %
průměr 1.65
Vilímek Vít je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x24 %
spíše ano9x36 %
spíše ne1x4 %
rozhodně ne1x4 %
nemohu posoudit8x32 %
průměr 1.82
Chromý Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x4 %
spíše ano3x12 %
spíše ne4x16 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit17x68 %
průměr 2.38
Vilímek Vít je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano1x4.2 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x75 %
průměr 2.17
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x19.2 %
spíše ano15x57.7 %
spíše ne5x19.2 %
rozhodně ne1x3.8 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.08
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x57.7 %
spíše ano3x11.5 %
spíše ne3x11.5 %
rozhodně ne4x15.4 %
nemohu posoudit1x3.8 %
průměr 1.84
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x42.3 %
spíše ano12x46.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x11.5 %
průměr 1.52

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž12x46.2 %
žena14x53.8 %
průměr 1.54
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.24x92.3 %
Nmgr.1x3.8 %
Ph.D.1x3.8 %
průměr 1.12
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé25x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x76.9 %
75 – 50%1x3.8 %
50 – 25%3x11.5 %
méně než 25%2x7.7 %
průměr 1.5
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x11.5 %
nadprůměrné12x46.2 %
průměrné9x34.6 %
podprůměrné1x3.8 %
špatné1x3.8 %
průměr 2.42
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x32 %
průměrný8x32 %
nízký9x36 %
průměr 2.04
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký6x23.1 %
průměrný12x46.2 %
nízký8x30.8 %
průměr 2.08
Vybrat jiný předmět