Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P44 Úvod do magisterského studia

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 0/2 Z; 3 kr.
Respondentů: 20 / 26 (77 %) Učebna: PR Termín: St,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá2x10 %
dobrá6x30 %
průměrná6x30 %
špatná6x30 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.8
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano6x30 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne5x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x90 %
spíše ano2x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.1
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano2x10 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit15x75 %
průměr 1.8
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano1x5 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit18x90 %
průměr 2.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké1x5 %
přiměrěné18x90 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x5 %
průměr 1.95

Vyučující

Kolář Jan ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x10 %
spíše ano6x30 %
spíše ne7x35 %
rozhodně ne5x25 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Kolář Jan je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne5x25 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.95
Kolář Jan je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano5x25 %
spíše ne1x5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit8x40 %
průměr 1.58
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x5 %
spíše ano7x35 %
spíše ne8x40 %
rozhodně ne4x20 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.75
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x30 %
spíše ano9x45 %
spíše ne3x15 %
rozhodně ne2x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.05
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x85 %
spíše ano3x15 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.15

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x65 %
žena7x35 %
průměr 1.35
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.0x0 %
Nmgr.20x100 %
Ph.D.0x0 %
průměr 2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé20x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x70 %
75 – 50%6x30 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.3
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné5x25 %
průměrné15x75 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.75
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x15 %
průměrný9x45 %
nízký8x40 %
průměr 2.25
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký2x10 %
průměrný6x30 %
nízký12x60 %
průměr 2.5
Vybrat jiný předmět