Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG451P01C Úvod do hydrogeologie

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 10 / 26 (38 %) Učebna: G1 Termín: St,14:50

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá0x0 %
dobrá3x30 %
průměrná2x20 %
špatná5x50 %
velmi špatná0x0 %
průměr 3.2
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano5x50 %
spíše ne2x20 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.9
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x40 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x20 %
spíše ano4x40 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 1.86
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano1x10 %
spíše ano5x50 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit3x30 %
průměr 2.14
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x90 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2

Vyučující

Kůrková Iva ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x30 %
spíše ne6x60 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.8
Kůrková Iva je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano9x90 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Kůrková Iva je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano0x0 %
spíše ne1x10 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit8x80 %
průměr 3.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano0x0 %
spíše ano3x30 %
spíše ne5x50 %
rozhodně ne1x10 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 2.78
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x80 %
spíše ano2x20 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.2
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x30 %
spíše ano6x60 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x10 %
průměr 1.67

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž5x50 %
žena5x50 %
průměr 1.5
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.10x100 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé10x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%10x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x10 %
průměrné9x90 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.9
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký3x30 %
průměrný6x60 %
nízký1x10 %
průměr 1.8
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký0x0 %
průměrný8x80 %
nízký2x20 %
průměr 2.2
Vybrat jiný předmět