Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P55 Úvod do evoluční biologie

Katedra filosofie a dějin přírodních věd Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 94 / 247 (38 %) Učebna: VG Termín: Po,13:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá39x41.5 %
dobrá48x51.1 %
průměrná7x7.4 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.66
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano32x34 %
spíše ano43x45.7 %
spíše ne16x17 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x3.2 %
průměr 1.82
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano76x80.9 %
spíše ano16x17 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano65x69.1 %
spíše ano19x20.2 %
spíše ne5x5.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x5.3 %
průměr 1.33
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano40x42.6 %
spíše ano36x38.3 %
spíše ne7x7.4 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit10x10.6 %
průměr 1.63
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké20x21.5 %
přiměrěné47x50.5 %
nízké2x2.2 %
nemohu posoudit24x25.8 %
průměr 1.74

Vyučující

Flegr Jaroslav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano35x37.2 %
spíše ano46x48.9 %
spíše ne11x11.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x2.1 %
průměr 1.74
Flegr Jaroslav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano76x80.9 %
spíše ano16x17 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.21
Flegr Jaroslav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x4.3 %
spíše ano17x18.3 %
spíše ne4x4.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit68x73.1 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano50x53.2 %
spíše ano39x41.5 %
spíše ne2x2.1 %
rozhodně ne1x1.1 %
nemohu posoudit2x2.1 %
průměr 1.5
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano85x90.4 %
spíše ano2x2.1 %
spíše ne1x1.1 %
rozhodně ne4x4.3 %
nemohu posoudit2x2.1 %
průměr 1.17
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano59x62.8 %
spíše ano26x27.7 %
spíše ne3x3.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x6.4 %
průměr 1.36

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž29x30.9 %
žena65x69.1 %
průměr 1.69
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.89x94.7 %
Nmgr.4x4.3 %
Ph.D.1x1.1 %
průměr 1.06
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé90x96.8 %
opakovaně3x3.2 %
průměr 1.03
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%70x74.5 %
75 – 50%17x18.1 %
50 – 25%3x3.2 %
méně než 25%4x4.3 %
průměr 1.37
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré4x4.3 %
nadprůměrné24x25.8 %
průměrné63x67.7 %
podprůměrné1x1.1 %
špatné1x1.1 %
průměr 2.69
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký25x26.6 %
průměrný64x68.1 %
nízký5x5.3 %
průměr 1.79
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký17x18.3 %
průměrný59x63.4 %
nízký17x18.3 %
průměr 2
Vybrat jiný předmět