Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB170P79C Úvod do entomologie

Katedra zoologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/2 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 40 / 111 (36 %) Učebna: B7 Termín: Po,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá23x57.5 %
dobrá15x37.5 %
průměrná2x5 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.48
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x52.5 %
spíše ano14x35 %
spíše ne5x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.6
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x85 %
spíše ano5x12.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.18
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x45 %
spíše ano16x40 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 1.51
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x45 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne3x7.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit10x25 %
průměr 1.5
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné32x80 %
nízké3x7.5 %
nemohu posoudit5x12.5 %
průměr 2.09

Vyučující

Janšta Petr ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano18x46.2 %
spíše ano19x48.7 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.51
Vendl Tomáš ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x38.5 %
spíše ano22x56.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.59
Škaloud Pavel ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x35.9 %
spíše ano21x53.8 %
spíše ne2x5.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5.1 %
průměr 1.68
Janšta Petr je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano10x25 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.26
Vendl Tomáš je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano29x72.5 %
spíše ano9x22.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.28
Škaloud Pavel je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano27x67.5 %
spíše ano12x30 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.31
Janšta Petr je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x7.5 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit35x87.5 %
průměr 1.4
Vendl Tomáš je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x90 %
průměr 1.5
Škaloud Pavel je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x5 %
spíše ano2x5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit36x90 %
průměr 1.5
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano26x65 %
spíše ano13x32.5 %
spíše ne1x2.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.38
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano24x60 %
spíše ano15x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x2.5 %
průměr 1.38
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano34x85 %
spíše ano4x10 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x5 %
průměr 1.11

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž10x25 %
žena30x75 %
průměr 1.75
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.37x92.5 %
Nmgr.3x7.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.08
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé40x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%37x92.5 %
75 – 50%2x5 %
50 – 25%1x2.5 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré3x7.5 %
nadprůměrné8x20 %
průměrné29x72.5 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.65
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký17x42.5 %
průměrný23x57.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.58
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký15x37.5 %
průměrný25x62.5 %
nízký0x0 %
průměr 1.63
Vybrat jiný předmět