Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MZ370P05C Získávání topografické informace

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/4 Z, Zk; 8 kr.
Respondentů: 22 / 27 (81 %) Učebna: K2 Termín: Po,10:40

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá5x22.7 %
dobrá13x59.1 %
průměrná4x18.2 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.95
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne1x4.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 1.71
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano5x22.7 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.73
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x50 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x13.6 %
průměr 1.42
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x18.2 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x22.7 %
průměr 2.06
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké6x27.3 %
přiměrěné14x63.6 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit2x9.1 %
průměr 1.7

Vyučující

Potůčková Markéta ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x13.6 %
spíše ano13x59.1 %
spíše ne5x22.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.5 %
průměr 2.1
Lysák Jakub ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x38.1 %
spíše ano12x57.1 %
spíše ne1x4.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.67
Potůčková Markéta je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano7x31.8 %
spíše ne2x9.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5
Lysák Jakub je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x81 %
spíše ano4x19 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.19
Potůčková Markéta je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x54.5 %
spíše ano4x18.2 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit6x27.3 %
průměr 1.25
Lysák Jakub je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x61.9 %
spíše ano5x23.8 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x14.3 %
průměr 1.28
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x31.8 %
spíše ano11x50 %
spíše ne4x18.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.86
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x86.4 %
spíše ano2x9.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.23
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano13x59.1 %
spíše ano8x36.4 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne1x4.5 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.5

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž14x63.6 %
žena8x36.4 %
průměr 1.36
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.1x4.5 %
Nmgr.21x95.5 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.95
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé22x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%20x90.9 %
75 – 50%2x9.1 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1.09
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné3x13.6 %
průměrné16x72.7 %
podprůměrné3x13.6 %
špatné0x0 %
průměr 3
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký8x36.4 %
průměrný14x63.6 %
nízký0x0 %
průměr 1.64
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký9x40.9 %
průměrný13x59.1 %
nízký0x0 %
průměr 1.59
Vybrat jiný předmět