Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MB110P52 Základy lékařské genetiky

Katedra antropologie a genetiky člověka Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/0 Zk; 3 kr.
Respondentů: 14 / 32 (44 %) Učebna: B2 Termín: St,11:30

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá11x78.6 %
dobrá3x21.4 %
průměrná0x0 %
špatná0x0 %
velmi špatná0x0 %
průměr 1.21
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano7x50 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x7.1 %
průměr 1.46
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne1x7.1 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.67
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x35.7 %
spíše ano6x42.9 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit3x21.4 %
průměr 1.55
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké0x0 %
přiměrěné9x64.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit5x35.7 %
průměr 2

Vyučující

Daňková Pavlína ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano12x85.7 %
spíše ano2x14.3 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.14
Daňková Pavlína je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x100 %
spíše ano0x0 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1
Daňková Pavlína je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x42.9 %
spíše ano1x7.1 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit7x50 %
průměr 1.14
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x71.4 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.29
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x57.1 %
spíše ano4x28.6 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x14.3 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž2x14.3 %
žena12x85.7 %
průměr 1.86
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.12x85.7 %
Nmgr.2x14.3 %
Ph.D.0x0 %
průměr 1.14
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé14x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%14x100 %
75 – 50%0x0 %
50 – 25%0x0 %
méně než 25%0x0 %
průměr 1
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré0x0 %
nadprůměrné1x7.1 %
průměrné13x92.9 %
podprůměrné0x0 %
špatné0x0 %
průměr 2.93
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký11x78.6 %
průměrný3x21.4 %
nízký0x0 %
průměr 1.21
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký7x50 %
průměrný7x50 %
nízký0x0 %
průměr 1.5
Vybrat jiný předmět