Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní (předmět se nevyučoval)
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09ZC Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 30 / 81 (37 %) Učebna: D Termín: Po,18:10

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá4x13.3 %
dobrá20x66.7 %
průměrná5x16.7 %
špatná1x3.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.1
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x20 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne10x33.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit2x6.7 %
průměr 2.21
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x46.7 %
spíše ano12x40 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.7
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano16x53.3 %
spíše ano7x23.3 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit5x16.7 %
průměr 1.44
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano4x13.3 %
spíše ano11x36.7 %
spíše ne4x13.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit10x33.3 %
průměr 2.1
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké4x13.3 %
přiměrěné25x83.3 %
nízké0x0 %
nemohu posoudit1x3.3 %
průměr 1.86

Vyučující

Hajná Jaroslava ve mně dokázala vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x6.7 %
spíše ano24x80 %
spíše ne3x10 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 2.1
Hajná Jaroslava je vstřícná, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano19x63.3 %
spíše ano9x30 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.43
Hajná Jaroslava je dosažitelná i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano5x16.7 %
spíše ano4x13.3 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit19x63.3 %
průměr 1.82
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano15x50 %
spíše ano12x40 %
spíše ne2x6.7 %
rozhodně ne1x3.3 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.63
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x48.3 %
spíše ano11x37.9 %
spíše ne4x13.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.66
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano21x70 %
spíše ano8x26.7 %
spíše ne1x3.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.33

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž19x63.3 %
žena11x36.7 %
průměr 1.37
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.27x90 %
Nmgr.0x0 %
Ph.D.3x10 %
průměr 1.2
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé30x100 %
opakovaně0x0 %
průměr 1
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%22x73.3 %
75 – 50%3x10 %
50 – 25%2x6.7 %
méně než 25%3x10 %
průměr 1.53
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x3.3 %
nadprůměrné4x13.3 %
průměrné21x70 %
podprůměrné3x10 %
špatné1x3.3 %
průměr 2.97
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký6x20 %
průměrný18x60 %
nízký6x20 %
průměr 2
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký1x3.3 %
průměrný24x80 %
nízký5x16.7 %
průměr 2.13
Vybrat jiný předmět