Studentské hodnocení kvality výuky

Vybraný semestr:
2014/2015 zimní
   
2016/2017 letní (předmět se nevyučoval)
2016/2017 zimní
2015/2016 letní (předmět se nevyučoval)
2015/2016 zimní
2014/2015 letní (předmět se nevyučoval)
2014/2015 zimní
2013/2014 letní (předmět se nevyučoval)
2013/2014 zimní
2012/2013 letní (předmět se nevyučoval)
Katedra }
Předmět

MG421P09Z Základy geologie pro geografy

Ústav geologie a paleontologie Semestr: 2014/2015 zimní Rozsah: 2/1 Z, Zk; 5 kr.
Respondentů: 24 / 81 (30 %) Učebna: VG Termín: Út,12:20

Předmět

Jaká je celková kvalita tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velmi dobrá6x25 %
dobrá8x33.3 %
průměrná8x33.3 %
špatná2x8.3 %
velmi špatná0x0 %
průměr 2.25
Považuji tento předmět pro své další vzdělání za přínosný
2014/2015 zimní
rozhodně ano6x25 %
spíše ano14x58.3 %
spíše ne3x12.5 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.87
Místo (učebna), kde byl předmět vyučován, odpovídá potřebám výuky
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x58.3 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne0x0 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 1.39
Studijní materiály (např. doporučená literatura, prezentace) jsou dostupné
2014/2015 zimní
rozhodně ano14x60.9 %
spíše ano6x26.1 %
spíše ne2x8.7 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.3 %
průměr 1.45
Studijní materiály k tomuto předmětu jsou vhodné k učení
2014/2015 zimní
rozhodně ano9x37.5 %
spíše ano12x50 %
spíše ne1x4.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.64
Jaké jsou nároky předmětu vzhledem k jeho kreditovému ohodnocení
2014/2015 zimní
vysoké2x8.7 %
přiměrěné17x73.9 %
nízké1x4.3 %
nemohu posoudit3x13 %
průměr 1.95

Vyučující

Kachlík Václav ve mně dokázal vzbudit zájem o předmět
2014/2015 zimní
rozhodně ano3x12.5 %
spíše ano13x54.2 %
spíše ne7x29.2 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit1x4.2 %
průměr 2.17
Kachlík Václav je vstřícný, reaguje na dotazy, snaží se o vysvětlení problému
2014/2015 zimní
rozhodně ano8x33.3 %
spíše ano10x41.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit4x16.7 %
průměr 1.7
Kachlík Václav je dosažitelný i mimo výuku (např. poskytne konzultaci)
2014/2015 zimní
rozhodně ano2x8.3 %
spíše ano0x0 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit20x83.3 %
průměr 2
Využití času při výuce je efektivní (náplň výuky je účelná)
2014/2015 zimní
rozhodně ano10x41.7 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne5x20.8 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.79
Výuka zbytečně neodpadala
2014/2015 zimní
rozhodně ano17x70.8 %
spíše ano4x16.7 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne1x4.2 %
nemohu posoudit0x0 %
průměr 1.46
Vyučující jasně a včas stanovil požadavky na splnění předmětu
2014/2015 zimní
rozhodně ano11x45.8 %
spíše ano9x37.5 %
spíše ne2x8.3 %
rozhodně ne0x0 %
nemohu posoudit2x8.3 %
průměr 1.59

Student

Pohlaví
2014/2015 zimní
muž13x54.2 %
žena11x45.8 %
průměr 1.46
Stupeň mého studia je
2014/2015 zimní
Bc.21x87.5 %
Nmgr.2x8.3 %
Ph.D.1x4.2 %
průměr 1.17
Hodnocený předmět mám zapsaný
2014/2015 zimní
poprvé23x95.8 %
opakovaně1x4.2 %
průměr 1.04
Má účast na přednáškách byla
2014/2015 zimní
více než 75%16x66.7 %
75 – 50%6x25 %
50 – 25%1x4.2 %
méně než 25%1x4.2 %
průměr 1.46
Posuďte Vaše vlastní studijní schopnosti
2014/2015 zimní
velmi dobré1x4.2 %
nadprůměrné4x16.7 %
průměrné16x66.7 %
podprůměrné3x12.5 %
špatné0x0 %
průměr 2.88
Ohodnoťte svůj zájem o tento předmět
2014/2015 zimní
velký10x41.7 %
průměrný12x50 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.67
Ohodnoťte Váš osobní pokrok, kterého jste dosáhli během tohoto kurzu
2014/2015 zimní
velký4x16.7 %
průměrný18x75 %
nízký2x8.3 %
průměr 1.92
Vybrat jiný předmět